Kosár     
    0 Ft     

Felhasználási és
szállítási feltételek

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A "HIDVEGI Webáruház” (a továbbiakban: Webáruház) online weboldal és webáruház internetes oldal üzemeltetője az Aron Store Kft. (székhely: H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.; adószám: 14504600-2-41, a továbbiakban: Eladó); Vevőszolgálat (Onco-Shop) telefonszáma: 06-20-319-0999, e-mail címe: info@oncoshop.hu.

2. A szerződés tárgya

Tájékoztatjuk, hogy Ön megrendelésének elküldésével és a megrendelés e-mailen keresztül történő visszaigazolásával az Eladó vásárlója lesz: a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Eladó, valamint Ön, mint Vevő között az alábbi feltételekkel:

Az Eladó az Ön által, a Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket köteles a megrendelésben megjelölt szállítási címre, az ott megadott módon és megadott szállítási feltétel szerint eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó erről telefonon vagy e-mailben haladéktalanul tájékoztatja Önt.

Ön köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (szállítási díj) a jelen feltételek szerint megfizetni.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

3. A megrendelés menete

Első lépésként, a Vevő az árut az internetes katalógusból kiválasztja. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ezután, a Vevő kitölti a megrendelési formanyomtatványt, ahol feltünteti, hogy magánszemélyként (kitölti a nevet, vezetéknevet, címet, telefont és e-mailt) vagy társaság nevében jár el (kitölti a cég nevét, címét, cégjegyzékszámot, adószámot). Kiválasztja a fizetés és áruszállítás módját. Egyes termékek fizetési és szállítási módja eltérhet egymástól. A megrendelés elküldése után a Vevő azonnal visszaigazolást kap az általa megadott e-mail címre a megrendelésről. Ha a Vevő az átvétel módjaként a házhoz szállítást jelölte meg, a visszaigazolás a szállítás várható időpontját is tartalmazza. A megrendelést követően munkatársaink minden esetben felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják az Ön által megrendelt termék elérhetőségéről és a szállítás pontos idejéről. Kizárólag a bemutatóteremben átvehető vagy megrendelhető termékek esetén munkatársaink személyes időpont egyeztetése miatt veszik fel Önnel a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk, hogy üzleteinkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki! Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel ügyfélszolgálati munkatársainkat a következő e-mail címen: info@oncoshop.hu.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek bruttó árát az érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza. A termék mellett szereplő ár a termék vételára (amely tartalmazza az általános forgalmi adót). A szállítási díj magában foglalja a csomagolás költségét is.

Megrendeléskor a Vevő a következő fizetési módok közül választhat:
Bankkártyával, a CIB Bank internetes weboldalán keresztül.
Készpénzben, az áru átvételekor a szállítónak (utánvét).
Banki átutalással a kiszállítást megelőzően az Eladó (Aron Store Kft.) CIB Banknál vezetett 10702370-48178202-51100005 bankszámlaszámra.

Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a rendelés visszaigazolását követően 3 banki napon keresztül fenntartjuk számára a megrendelt árut. Fontos: átutalásánál kérjük a közleményben tüntesse fel megrendelése számát, amely a visszaigazoló e-mailben is megtalálható! Ennek hiányában a banki teljesítés és a megrendelés nem azonosítható!

Amennyiben további kérdése lenne, vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot!

5. Házhozszállítás

A termékek megrendelésekor választható az áru kiszállítása is, melynek határidejét munkatársaink egyeztetik a Vevővel. A csomag feladása hétfőtől csütörtökig történik.

A kiszállítás magyarországi cím esetén szerződött kiszállító pernerünkkel, a GLS Hungary Kft. vagy a DPD Kft. segítségével történik. A szállítási költségek viselése az Eladó által a honlapján megjelentetett Szállítási Feltételek alapján kerül megállapításra. A szállítás hétfőtől péntekig 8-17 óra közötti intervallumban történik, pontos időmegjelölés nélkül. Amennyiben a futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az Eladó Vevőszolgálati telefonszámán érdeklődhet és az ismételt kiszállításra időpontot egyeztethet. Sikertelen kézbesítés esetén a futárszolgálat az újra egyeztetett időpontban megkísérli a kiszállítást.

Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, a megrendelt házhozszállítása csak a teljes vételár Eladó számláján történő jóváírása utáni időpontban lehetséges. Ez esetben a Vevőszolgálat munkatársa fogja Vevővel a házhozszállítás időpontját egyeztetni.

6. Adatvédelem

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény alapján jár el. A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. Az áru helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó átadja a szerződéses alvállalkozó szállítónak (név, kézbesítési cím, telefon).

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@oncoshop.hu címen.

7. A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti Vevőszolgálatunkon. Ebben az esetben Vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelettel összhangban:

A Vevő az utánvéttel történő vásárlás esetén, az áru átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. A vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt - 8 munkanapon belül - visszaküldeni a Budapesti (1123 Budapest, Schwartzer Ferenc u. 3.) bemutatótermünkbe. Az Eladó a termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megtéríteni. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő költségek a Vevőt terhelik. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A vásárló kérésére, kollégáink készséggel gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, ügyfelünk ilyen irányú igényét ügyfélszolgálatunkon jelezhetik. Ebben az esetben, a visszaszállítás költségeivel kapcsolatosan az Eladó mindenkori szállítási díjtáblázata az irányadó. Az Eladó postai csomagokat, technikai okokból, sajnos nem tud fogadni. Kérjük, hogy a termékeket minden esetben valamely futárszolgálattal, vagy ügyfélszolgálatunkkal történt előzetes egyeztetés után Futárszolgálattal szállíttassa vissza.

Amennyiben a vevő hang-, képfelvétel, illetve számítógépi szoftver példányt rendel, a termék csomagolásának felbontása után a Kormányrendelet szerinti, fenti elállási jogát nem gyakorolhatja.

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

8. A termékek ellenőrzése

Az áru átvételekor a Vevő ellenőrzi a csomagolás ill. a csomagot lezáró zárszalag sértetlenségét. Az átvételkor tapasztalt minden hibát, hiányosságot bejegyez a szállító kísérőokmányába, ha pedig a Vevőnek kétségei vannak a küldemény sértetlenségét illetően, nem köteles átvenni a küldeményt. Kérjük észrevételeiről tájékoztassa ügyfélszolgálatunkat, hogy a felmerült hibát mielőbb korrigálhassuk.

Fontos: A kísérőokmány aláírásával Vevő igazolja, hogy a küldeményt rendben, sértetlen és hiánytalan állapotban átvette, és a későbbiekben ezzel kapcsolatos reklamációkat Eladó felé nem foganatosíthat.

9. Panaszügyintézés

Az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján a Vevő panaszát szóban vagy írásban közölheti az Eladóval. A panaszügyintézés a panasz szóbeli közlése esetén, a Vevőszolgálaton keresztül, illetve a termék Vevő általi, a megrendeléskor megjelölt szaküzletben történő átvételekor történhet. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell. A panasz írásbeli közlése a Vevő által a megrendeléskor megjelölt szaküzletben történő átvételkor az ott található, hitelesített Vásárlók Könyvébe való beírással történhet.

10. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló az Internetes Áruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Üzleti Feltételek elfogadását is megerősíti.

11. Céginformációk

Az eladó adatai Cégszerű megnevezése: Aron Store Kft.
Adószáma: 14504600-2-41
Cégjegyzékszáma: Fővárosi Cégbíróság által kibocsátott jegyzékszám: 01-09-906797
A székhely címe: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.
E-mail: info@oncoshop.hu
Személyes ügyfélszolgálati nyitva tartás: munkanapokon 9:00-17:00 óráig
Kapcsolattartó személy: Szabadi Szandra, értékesítési vezető
Kötelező válaszadási idő e-mailen beérkezett megkeresésekre: 5 munkanap